کنسرت موسیقی و رقص آذربایجانی گروه اوتلار

کنسرت موسیقی و رقص آذربایجانی گروه اوتلار پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷، سالن اریکه ی ایرانیان، شهرک غرب، ساعت ۱۹ الی ۲ تهیه ی بلیط از ایران کنسرت(کلیک کنید)