رقص قالادان قالایا

از نگاه تماشاچی‌ها در سمت چپ آقایان و در سمت راست خانم‌ها به صورت جدا و مورب قرار گرفته‌اند و رقص یاللی را اجرا می‌کنند. موسیقی این رقص بسیار مشهور بوده و همیشه همراه با ترانه زیر اجرا می‌شود: