رقص قیتقیلیدا

یکی از رقص‌های کهن خانم‌ها در آذربایجان است. آهنگ آن تا حدودی به رقص«نعلبکی» شباهت دارد. تاریخچه مبدع و اولین اجرا کننده آن «طیب دمیروو» نوازنده قارمان(آکاردئون) صدادار بوده است. که در اجرای نوازنده معروف قارمان «قیزخانیم داداشووا» در یادها ماندگار شده است. این رقص برای اولین بار در سال ۱۹۳۷ میلادی توسط «سعید رستموو» …

رقص قیتقیلیدا ادامه مطلب »